ผู้ให้บริการ/นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21

11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์ 1250

คำเตือน

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ 2561 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทเดมเลอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ ภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดการสิ่งเหล่านี้ ในเว็บไซต์นี้ และแอปพลิเคชั่นทั้งหมดอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น โดยไม่อาจนำสิ่งเหล่านี้ไปทำสำเนาเพื่อการนำไปใช้ในเชิงการค้าหรือการแจกจ่าย หรือนำไปดัดแปลง หรือโพสต์ซ้ำที่เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นอื่นๆ หรือสารสนเทศน์ในรูปแบบดิจิตอลอื่นได้ (ต่อไปนี้คือ "ข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอล") ข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลบางประเภทจะมีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลอีกด้วย


ความแตกต่างกันของสินค้า

ข้อมูลบางส่วนของสินค้า ภาพประกอบ และภาพที่มีอยู่ในข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลนี้อาจได้รับการจัดเตรียมไว้สำหรับการใช้งานทั่วไปในข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น ข้อมูลบางประเภท และ/หรืออุปกรณ์เสริมบางชนิดจะไม่มีในบางประเทศ หรืออาจมีให้โดยมีรายละเอียดหรือรูปร่างที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดท้องถิ่น หรือการควบคุมตามกฎระเบียบในประเทศดังกล่าว

หากท่านสนใจในรถยนต์รุ่น สี ตัวเลือก หรืออุปกรณ์เสริมใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ และไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่หรือไม่ หรือรายละเอียดในท้องถิ่นของท่าน ท่านควรติดต่อบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับมอบอำนาจในท้องถิ่นเพื่อขอรับข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลของรายละเอียดในปัจจุบันในท้องถิ่นของท่าน


ราคา

ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้เป็นเพียงราคาแนะนำขายปลีก ราคานี้เป็นราคาปัจจุบัน ณ เวลาที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายทั้งหมดที่แสดงไว้ในข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลนี้อยู่ภายใต้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของเดมเลอร์ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นประการอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นของชื่อรุ่น ตลอดจนโลโก้ของบริษัท และสัญลักษณ์


ไม่มีการอนุญาต

เดมเลอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเสนอสื่อดิจิตอลที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและข้อมูลที่เพียบพร้อม เราหวังว่าท่านจะตื่นเต้นกับความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เช่นเดียวกับเรา อย่างไรก็ตาม ท่านจำเป็นต้องทำความเข้าใจด้วยว่าเดมเลอร์จำเป็นจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ของตน ดังนั้น ท่านจึงได้รับการแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลนี้ หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในนั้นหาได้ให้ หรือถือว่าเป็นการให้อนุญาตในทรัพย์สินทางปัญญาของเดมเลอร์แก่บุคคลใดๆ ในทางใดๆ ไม่


ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่สะท้อนถึงมุมมองในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต คำว่า "คาดการณ์" "สันนิษฐาน" "เชื่อ" "ประมาณการ" "คาด" "ตั้งใจ" "อาจจะ" "สามารถ" "อาจ" "วางแผน" "วางโครงการ" "ควรจะ" และสำนวนที่คล้ายกันจะถูกนำมาใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกที่เป็นไปในทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการที่ลดลงในตลาดที่สำคัญที่สุดของเรา วิกฤตหนี้ของผู้มีอำนาจในยูโรโซนที่มีความร้ายแรงยิ่งขึ้น การกำเริบจากสถานการณ์งบประมาณในสหรัฐอเมริกา ความเป็นไปได้ของเราในการรีไฟแนนซ์ในตลาดสินเชื่อและการเงินที่มีสภาพแย่ลง เหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัย รวมถึงภัย


พิบัติทางธรรมชาติ การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุของภาคอุตสาหกรรม และผลกระทบของสิ่งเหล่านั้นต่อยอดขายของเรา การจัดซื้อ การดำเนินการผลิต หรือการบริการทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อยานพาหนะที่มีขนาดเล็กลง และมีอัตรากำไรที่ต่ำลง  หรือการขาดการยอมรับของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของเราในการทำราคาและใช้กำลังในการผลิตของเราอย่างเหมาะสม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบ การผลิตที่หยุดชะงักลงเนื่องจากการขาดแคลนวัสดุ การนัดหยุดงาน หรือการล้มละลายของผู้จัดหาสินค้า ราคาขายต่อของรถยนต์ใช้แล้วที่ลดลง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ แนวโน้มธุรกิจของบริษัทที่เรามีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ การดำเนินความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและกิจการร่วมค้า การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษของรถยนต์ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและความปลอดภัย มติของการสอบสวนของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างดำเนินการและข้อสรุปของการดำเนินคดีทางกฎหมายในอนาคตที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือที่ถูกข่มขู่ ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ ซึ่งบางส่วนเราจะมีคำอธิบายให้ภายใต้หัวข้อ "รายงานความเสี่ยง" ในรายงานประจำปีฉบับล่าสุดของเดมเลอร์ หากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนใดๆ เหล่านี้เป็นจริงขึ้นมา หรือหากข้อสันนิษฐานที่หนุนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ของเรานั้นไม่ถูกต้อง ผลที่เกิดขึ้นจริงก็อาจแตกต่างเป็นอย่างมากจากสิ่งที่เราแสดงหรือบ่งบอกโดยข้อความดังกล่าว เราหาได้มีเจตนาหรือมีภาระผูกพันใดๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ เนื่องจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ วันที่มีการตีพิมพ์


ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง

เดมเลอร์จะให้ข้อมูลใน "ข้อมูลที่เสนอในรูปแบบดิจิตอล" นี้ตาม "สภาพ" และเท่าที่กฎหมายจะให้อนุญาต โดยจะไม่มีการรับประกันใดๆ ที่เป็นการแสดงออกหรือที่บอกเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงการรับประกันใดๆ โดยนัยถึงความสามารถในการจำหน่ายได้ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ในขณะที่เชื่อว่าข้อมูลที่มอบให้นั้นมีความถูกต้อง  แต่ข้อมูลก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องได้ ข้อมูลของเราที่เสนอในรูปแบบดิจิตอลจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเดมเลอร์ ดังนั้น เราจึงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน เดมเลอร์ให้ลิงค์เหล่านี้กับท่านเพื่อความสะดวกเท่านั้น  และการนำลิงค์ใดๆ มารวมไว้ให้นั้น เดมเลอร์หาได้รับรองถึงเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันไม่

คุกกี้

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อให้บริการเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้และการใช้งานเท่าที่มีความจำเป็น หรือเท่าที่ท่านให้คำยินยอมในการใช้เพิ่มเติมเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ให้ และข้อมูลที่มีอยู่บนอุปกรณ์หากท่านปล่อยข้อมูล หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นผ่านการใช้งานอุปกรณ์ (รวมถึงอุปกรณ์และรายละเอียดเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ) การใช้เว็บไซต์นี้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องเข้าถึงข้อมูลนี้ ท่านอาจปิดการใช้งานและเปิดใช้งานการเข้าถึงได้อีกตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านอย่างไรก็ตาม หากการเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ถูกปิดการใช้งาน อาจทำให้เกิดข้อจำกัดการใช้งานได้

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้

เพื่อระบุถึงความพอใจของผู้ใช้ อีกทั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ให้ดียิ่งขึ้น เราจะวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เว็บไซต์ (รายละเอียดอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้ พฤติกรรมของผู้ใช้ จำนวนการดาวน์โหลด ช่วงระยะเวลาที่ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลว่าลูกค้ารู้จักเว็บไซต์มาจากที่ใด) ด้วยวิธีการนี้ เราจึงสามารถจัดทำ/ปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับความต้องการแต่ละบุคคลของผู้ใช้ และการบริการก็จะได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมให้มีการวิเคราะห์นี้ หากไม่ควรมีการเก็บรักษาหรือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ ท่านอาจปิดการใช้งานและเปิดใช้งานได้อีกตลอดเวลาโดยไปที่การตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน  เราจะไม่นำคุกกี้มาใช้อีกต่อไป หากท่านปิดการใช้งานฟังก์ชั่นการวิเคราะห์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจในเว็บไซต์ของเรา การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านในการประมวลผลของข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความห่วงใยที่สำคัญสำหรับเรา และเราต้องการให้ท่านรู้สึกสบายใจที่จะใช้เว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมในระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเราตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับประเทศที่มีเว็บไซต์อยู่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเราจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลที่ใช้อยู่ของเดมเลอร์อีกด้วย

Code of Conduct (PDF)

ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรในการปกป้องข้อมูลที่ท่านมอบให้เรา และเราดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการยักย้าย การสูญหาย การทำลาย และการเข้าถึงโดยบุคคลภายนอก มาตรการรักษาความปลอดภัยของเรามีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยี


บุคคลที่ให้ติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

ในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจติดต่อเจ้าหน้าที่องค์กรฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลได้ ผู้ซึ่งจะดูแลคำร้องขอข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน (ร่วมกับคณะทำงาน)

เจ้าหน้าที่องค์กรฝ่ายการคุ้มครองข้อมูล

Mr Alexandru Iulian Necula

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 21

11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

iulian-alexandru.necula@daimler.com