Privacy data

Tillhandahållen av

Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö

Tel: +46 40 671 84 84

Organisationsnummer: 556487-1548 / 556509-8513
Moms-reg-nummer: SE556487-154801 / SE556509-8513

© 2019 Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Tillbaka till startsidan

Cookies

 

Information om användning av cookies samt utvärdering av användardata och användning av analysverktyg 

 

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis Web/DOM Storage eller Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för ”flash-cookies”), för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så välfungerande som möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. För samma syfte använder vi analysverktygen Adobe Analytics och Google Analytics; även här kan cookies komma att användas. Kompletterande information om hantering av personuppgifter, även i cookies, finns i våra dataskyddsanteckningar (särskilt i avsnitt 3, 4 och 5).

 

Information om skydd av personuppgifter

 

 

1. Funktion hos och användning av cookies

 

a. Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan bl.a. användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra webbsidor, eller vilket språk eller andra inställningar du föredrar. Cookies kan också innehålla personlig information.

 

b. Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används. Med undantag för cookies för Googles marknadsföringsprodukter. Cookies för Googles marknadsföringsprodukter (t.ex. Google-sökannonser, Google Display & Video 360) används bara med ditt uttryckliga medgivande.

 

Du kan också besöka våra webbsidor utan att godkänna användning av cookies. Det vill säga du kan avvisa användningen av cookies och när som helst radera cookies, genom att göra dessa inställningar på din enhet. Detta sker på följande sätt:

 

i. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk genom att välja att blockera cookies i din webbläsare.

 

ii. Du kan alltid radera befintliga cookies i Web/DOM Storage. Hur det fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av din dator eller enhet.

 

iii. Information om avaktivering av Local Shared Objects hittar du under följande länk:

 

Information om avaktivering av Local Shared Objects

 

iv. Liksom användningen av cookies är avvisandet eller borttagandet av dem kopplat till den använda enheten och även till den webbläsare som används. Du måste därför avvisa eller ta bort cookies för var och en av dina enheter och för varje webbläsare, när du använder flera webbläsare.

 

c. Om du avvisar användning av cookies kan det hända att inte alla funktioner på våra hemsidor är tillgängliga för dig, eller att enskilda funktioner endast fungerar i begränsad utsträckning.

 

d. Vi delar in cookies i följande kategorier:

 

i.        Obligatoriska cookies (typ 1)

Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster som ”Bygg din Mercedes”.

 

ii.       Funktionscookies (typ 2)

Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och förbättrar olika funktioner. Exempelvis kan språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

 

iii.      Anpassningscookies (typ 3)

Dessa cookies samlar in information om hur du använder våra webbplatser. På så sätt kan vi identifiera särskilt populära delar av vår webbplats och förbättra erbjudandet för dig. Läs mer om detta i avsnittet ”Analys av användardata”.

 

iv.      Cookies från tredje part (typ 4)

Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, vars innehåll du kan integrera med hjälp av så kallade "Social Plugins" på våra webbsidor. Mer information om användningen av Social-Plugins och dess funktioner hittas under punkt 4 i vår information om skydd av personuppgifter.

 

Information om skydd av personuppgifter

 

Vi använder följande cookies på vår webbsida:

 

Cookie-namn

Beskrivning

Cookie-typ

s_cc

Denna cookie ställs in och läses av JavaScript-koden för att avgöra om cookies är aktiverade (helt enkelt inställt på "True")

3

s_cc

Denna cookie indikerar att cookies är aktiverade i din webbläsare

3

s_sq

Denna cookie ställs in och läses av JavaScript-koden när ClickMap-funktionen och Activity Map-funktionen är aktiverad; den innehåller information om den tidigare länken som användaren klickade på

3

s_vi

Unik besökare ID tid/datum stämpel

3

s_fid

Fallback unik besökar-ID tid/datum stämpel

3

omniture_optout

Dessa cookies lagrar information om huruvida det är tillåtet att analysera besökarens användarbeteende.

4

AMCV_

Dessa cookies lagrar information om hur besökare använder vår webbplats, vilket hjälper oss att fortsätta förbättra vår webbplats i enlighet med dina intressen.

3

AMCVS_

Dessa cookies lagrar information om hur besökare använder vår webbplats, vilket hjälper oss att fortsätta förbättra vår webbplats i enlighet med dina intressen.

3

demdex

Denna cookie är inställd för att tilldela webbplatsbesökare ett individuellt ID. Demdex-cookien hjälper Adobe Audience Manager att utföra grundläggande funktioner som besökaridentifiering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportgenerering etc.

4

icc_rebuild_gvn

För att bestämma antal besök

3

s_visit

Sparar ett värde för att indikera användarens början.

3

flashtalkingad1

Dessa cookies lagrar information om ditt intresse för produkter och tjänster så att vi kan visa dig innehåll som är relevant för dina intressen på webbplatserna för våra remarketing partners.

3

csref

Sparar kampanjparametern csref för att undvika dubbeltal - under besöket på webbplatsen.

3

 

 

Last update: November 2018


Skydd av personuppgifter

Information om skydd av personuppgifter//Privacy Statement

 

 

 

 

Ansvarig enligt definitionen i Dataskyddsförordningen (GDPR) är:

Mercedes-Benz Finans Sverige AB

Dockgatan 1, 21112 Malmö, Sweden

Email: kundsupport@daimler.com

Dataskyddsansvarig:

Mercedes-Benz Finans Sverige AB

Mr. Dennis Martinsson

Dockgatan 1, 21112 Malmö, Sweden

E-post: dpo-mbf-svedan@daimler.com

 

 

1. Skydd av personuppgifter

 

 

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, för vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers sekretesspolicy. 

Daimlers sekretesspolicy.

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och sekretesspolicyn för Daimler AG gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

 

2. Insamling och behandling av personuppgifter

 

 

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik(eller samma fönster) där du öppnat vår webbsida. Av säkerhetsskäl sparar vi dessutom din IP-adress och namnet på din internetleverantör i sju dagar, framförallt för att vi ska kunna förhindra och upptäcka angrepp på våra webbsidor eller försök till bedrägeri.         

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande regelverk (se avsnittet "Rättslig grund för behandlingen" nedan för mer information).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att tillhandahålla dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

 

3. Användningsändamål

 

 

a. De personuppgifter vi samlar in vid ditt besök på våra webbsidor används för att göra dem smidiga att använda samt för att skydda våra IT-system från angrepp och andra illegala aktiviteter.

b. Om du ger oss ytterligare personuppgifter, exempelvis i samband med en registrering, ett kontaktformulär, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, använder vi dessa uppgifter för de angivna ändamålen, vid kundhantering och – vid behov – för att behandla och utföra affärstransaktioner i den utsträckning som krävs.

 

4. Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins:  Användning av tjänsteleverantörer

 

 

a. Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på sådana erbjudanden överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på vår webbsida). 

b. När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, från sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt: När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern. Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp. När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket. Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

c. Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna "adekvat skyddsnivå" för behandling av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

d. För drift, optimering och validering av våra webbplatser använder vi också kvalificerade tjänsteleverantörer (IT-tjänster, marknadsföringsorgan). Personuppgifter överförs till dessa tredje parter endast i den mån det är nödvändigt för tillhandahållandet och användningen av webbplatsen och dess funktioner, strävan efter legitima intressen eller om du har gett ditt medgivande (se avsnitt 8). Därefter kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.

 

5. Utvärdering av användardata; användning av analysverktyg

 

 

 

Vi vill skräddarsy innehållet på våra webbplatser efter dina intressen och på så sätt förbättra vårt erbjudande till dig. För att kunna identifiera användarens preferenser och särskilt populära delar av webbsidorna använder vi följande analysverktyg: Google Analytics, Adobe Analytics.

a. Om du inte vill att vi samlar in och analyserar information om ditt besök på våra webbsidor med hjälp av analysverktygen kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out) .

Denna åtgärd realiseras genom att en opt-out-cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out-cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

b. Nedan hittar du information om leverantörerna av de analysverktyg vi använder och respektive opt-out-alternativ:

i.     Google Inc. ("Google"):

Du kan förhindra att dina data överförs, samlas in och behandlas av Google. Du hittar Googles information om detta på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

ii.    Adobe Systems Inc. ("Adobe")

För att motverka att produkten Adobe Analytics utvärderar data kan du följa denna länk: https://www.adobe.com/se/privacy/opt-out.html.

iii.    [Platshållare för ytterligare leverantörer]

Simplicity Marketing Limited: https://www.flashtalking.com/en-privacy-policy/

c. Vid användning av analysverktyg kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.

 

6. Användningsbaserad information (targeting och retargeting)

 

 

Vi använder så kallade retargeting-tekniker på våra retargeting-partners (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick och Vivaki) webbsidor, för att skräddarsy vår marknadsföring på nätet (t.ex. banner-annonsering) efter dina behov och intressen. Ditt intresse för våra produkter och tjänster lagras i cookies. Dessa cookies avläses och används när du besöker andra webbsidor som arbetar tillsammans med våra retargeting-partners, för att kunna bibringa dig så mycket information som möjligt av intresse. Detta sker i anonymiserad form, det vill säga du kan inte identifieras via retargeting-proceduren.

Om du inte vill att Daimler och dess retargeting-partners samlar in, sparar och analyserar information om ditt besök, samt anpassar banner-annonsering efter dina intressen, kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet, måste opt-out genomföras på nytt.

På följande webbplats kan du hantera och inaktivera användningen av cookies från tredje part:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Flashtalking: https://www.flashtalking.com/optout/

Vid användning av retargetingsteknologier kan data överföras till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. se avsnitt 13 nedan.

 

7. Säkerhet

 

 

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

 

8. Rättslig grund för behandling

 

 

 

a. I den mån du har gett oss samtycke till att behandla dina personuppgifter utgör detta den rättsliga grunden för behandlingen (artikel 6 avs.1 bokst. a GDPR).

b. För behandling av personuppgifter i syfte att ingå eller uppfylla ett avtal med dig utgörs den rättsliga grunden av artikel 6 avs.1 bokst. b GDPR.

c. I den utsträckning behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. för att lagra data), har vi rätt att göra det i enlighet med artikel 6 avs. 1 bokst. c GDPR.

d. Dessutom behandlar vi personuppgifter i syfte att skydda våra eller våra tredje parters legitima intressen i enlighet med art. 6 avs. 1 bokst. f GDPR. Till sådana legitima intressen hör att upprätthålla funktionsdugligheten i våra IT-system, (direkt)marknadsföra våra egna och tredje parts produkter och tjänster samt utföra den rättsligt nödvändiga dokumentationen av affärskontakter. Inom ramen för nödvändig intresseavvägning tar vi särskilt hänsyn till typ av personuppgifter, syftet med behandlingen, omständigheterna för behandlingen och ditt intresse av att dina data behandlas konfidentiellt.

 

 

9. Radering av dina personuppgifter

 

 

Din IP-adress och namnet på din internetleverantör, som vi endast sparar av säkerhetsskäl, kommer att raderas efter sju dagar. I övrigt kommer vi att radera dina personuppgifter så snart syftet med att vi samlat in och behandlat uppgifterna är uppfyllt. Därefter sparas dina personuppgifter endast om det krävs enligt lag, förordningar eller andra rättsliga föreskrifter som vi måste följa, i EU eller enligt rättsliga föreskrifter i tredje land, om det där finns en tillräcklig dataskyddsnivå. Om personuppgifterna i det enskilda fallet inte kan raderas markeras de aktuella personuppgifterna för att begränsa behandlingen av dem i framtiden.

 

10. Dina rättigheter

 

 

a. Som registrerad har du rätt till information (art. 15 GDPR), rättelse (art. 16 GDPR), radering av data (art. 17 GDPR), begränsning av behandlingen (art. 18 GDPR) samt dataportabilitet (art. 20 GDPR).

b. Om du har gett samtycke till att dina personuppgifter behandlas har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst. Lagligheten i nehandlingen av dina personuppgifter fram till denna tidpunkt påverkas inte av återkallandet. På samma sätt förblir vidare behandling av dessa data utifrån en annan rättslig grund, såsom uppfyllandet av rättsliga skyldigheter, opåverkat (jfr avsnittet "Rättslig grund till behandlingen").

c. Invändningsrätt 
Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) GDPR (databehandling i allmänt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) GDPR (databehandling på grundval av en intresseavvägning). Om du gör en invändning behandlar vi endast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

d. Vi ber dig att, om möjligt, rikta dina krav eller uttalanden till följande kontaktadress: dpo-mbf-svedan@daimler.com

e. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot rättsliga föreskrifter, har du rätt att klaga till en behörig datatillsynsmyndighet (art. 77 GDPR).

 

11. Nyhetsbrev

 

 

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet med hjälp av avslutsfunktionen som finns i nyhetsbrevet.

 

12. Daimler AG:s centrala åtkomstservice

 

 

Med den centrala åtkomstservicen kan du anmäla dig till alla webbplatser och applikationer inom Daimlergruppen och dess varumärken. Användarvillkoren som gäller för den centrala åtkomstservicen innehåller särskilda dataskyddsbestämmelser. Dessa användarvillkor finns på anslutna webbplatsers och applikationers registreringssidor.

 

13. Datatransmission till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

 

 

a. Användningen av tjänst (se avsnitt 4.d), analysverktyg (se avsnitt 5.) och retargetingteknik (se avsnitt 6.) till personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska unionen ( "EU"), är Island, Liechtenstein och Norge (= den europeiska ekonomiska område) som sänds och behandlas, särskilt i USA, Indien.

b. Ur EU:s synvinkel tillhandahåller följande länder en adekvat nivå av skydd för behandling av personuppgifter som motsvarar EU-normen(s.k. adekvat skyddsnivå): Andorra, Argentina, Kanada (begränsad), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz, Uruguay. Med mottagare i andra länder, är vi överens om tillämpningen av EU: s standardklausuler för bindande företagsregler eller Privacy Shield(EU-USA/Schweiz-USA) för att ge en adekvat skyddsnivå enligt lagkraven. För mer information, använd kontaktinformationen under avsnitt 9.d. ovan.

  Flashtalking: Transfer of data to the USA on the basis of the EU-US Privacy Shield

 

14. Cookies

 

 

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du under fliken ”Cookies”.

 

Version: Maj 2019Förbehåll

Upphovsrätt

© Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och
arrangerandet därav på Mercedes-Benz webbplats är föremål för
upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. Kopiering får inte
ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa
objekt ändras eller flyttas till andra webbplatser. Vissa av
Mercedes-Benz webbplatser innehåller även material som är
upphovsrättsligt skyddat för andra.

Produktvariationer

En del av de produktinformationer, illustrationer och bilder som finns på
denna webbplats kan vara framtagen för generell användning på
Mercedes-Benz webbplatser, vilka upprätthålls i flera olika länder.
Därför kan viss information vara inkorrekt för vissa länder, och vissa
produkter och tillbehör inte vara tillgängliga i vissa länder, eller
bara – på grund av lokal efterfrågan eller särskilda regleringar i vissa
länder – i vissa utföranden och specifikationer.

Om Du är intresserad av någon fordonsmodell, färg, tillval eller tillbehör som
visas på denna webbplats, men är osäker på tillgänglighet och utförande
m.m. i Ditt område, bör Du kontakta Mercedes-Benz och/eller en lokal
auktoriserad återförsäljare av produkten ifråga. Då får Du information
om vad som gäller i Ditt område.

Priser

Alla angivna priser är rekommenderade återförsäljningspriser. De är aktuella
när de publiceras, men kan ändras utan varsel. Återförsäljare är fria
att sätta sina egna priser.

Varumärken

Om annat inte anges, är alla kännetecken som visas på Mercedes-Benz
webbplatser föremål för varumärkesskydd för Mercedes-Benz. Detta gäller
inte minst bilmodellernas namn, samt bolagskännetecken och logotyper.

Ingen licens

Mercedes-Benz har försökt skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att
Du blir lika entusiastisk som vi inför denna kreativa ansträngning. Du
måste dock förstå att Mercedes-Benzmåste skydda sina immateriella
rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför
upplyser vi Dig härmed om att varken denna webbplats eller något
material på den innehåller något som medger eller skall anses medge
någon licens till Mercedes-Benz immateriella rättigheter.

Friskrivning

Informationen på denna webbplats ges av Mercedes-Benz i det skick den presenteras och
– i den utsträckning tillämplig lag tillåter – utan någon garanti av
något slag, vare sig uttrycklig eller implicit, inklusive vad gäller
implicita garantier för kommersiell gångbarhet, lämplighet för visst
ändamål och icke-intrång. Emedan vi tror att informationen är korrekt,
kan den innehålla fel och misstag.

Denna webbplats innehåller länkar till externa platser, vilka inte kontrolleras av Mercedes-Benz.
Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad plats. Mercedes-Benz
tillhandahåller Dig dessa länkar bara för Din bekvämlighet, och att en
länk inkluderats här betyder inte att Mercedes-Benz går i god för den
länkade platsen.

Tillbaka till startsidan