Privacy data

Tillhandahållen av

Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB
Dockgatan 1
211 12 Malmö

Tel: +46 40 671 84 84

Organisationsnummer: 556487-1548 / 556509-8513
Moms-reg-nummer: SE556487-154801 / SE556509-8513

© 2003-2016 Mercedes-Benz Sverige AB / Mercedes-Benz Finans Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Tillbaka till startsidan

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik, exempelvis HTML5 Storage eller
Local Shared Objects (kallas i det följande gemensamt för cookies), för
att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som
möjligt. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar
användarvänligheten.

Cookies är små filer som sparas på din dator eller enhet. De kan användas för att fastställa om det redan
förekommit kommunikation mellan din dator eller enhet och våra
webbsidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator eller
enhet. Personlig information kan sparas i cookies om du har godkänt
detta eller om det är tekniskt nödvändigt, t.ex. för att möjliggöra
skyddad inloggning.

Om du använder våra webbsidor godkänner du att cookies används och sparas på din dator eller enhet. Du kan också
läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar
automatiskt cookies. Du kan förhindra att cookies sparas på din hårddisk
genom att välja att blockera cookies i din webbläsare. Du kan alltid
radera cookies som redan har sparats på din dator eller enhet. Hur det
fungerar i det enskilda fallet kan du läsa i instruktionerna från din
webbläsarleverantör respektive i bruksanvisningen från tillverkaren av
din dator eller enhet. Mer information om avaktivering av Local Shared
Objects hittar du via följande länk:

Om du inte accepterar några cookies kan det medföra att du inte kan använda alla funktioner som vi erbjuder.

Vi delar in cookies i följande kategorier:

Obligatoriska cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska. Webbsidor och deras funktioner kräver dem för
att fungera som avsett. Utan dessa cookies fungerar t.ex. inte tjänster
som ”Bygg din Mercedes”.

Funktionscookies (typ 2)
Dessa cookies hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och
prestanda samt möjliggör olika funktioner. Exempelvis kan
språkinställningar sparas med hjälp av funktionscookies.

Anpassningscookies (typ 3)
Dessa  cookies samlar information om hur du använder webbplatser.
Anpassningscookies hjälper oss bland annat att identifiera särskilt
populära delar av vår webbplats. Därigenom kan vi anpassa innehållet på
vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket ger dig en
bättre användarupplevelse. Information som samlas in med denna typ av
cookies är inte knuten till en viss person. Mer information om insamling
och bearbetning av informationen finns i avsnittet ”Analys av
användningsdata”.

Cookies från tredje part (typ 4)
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i
första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social
Plugins (hädanefter kallat knappar) på vår webbplats. Information om
hur vi använder knappar finns i avsnittet ”Social Plugins” i
Personuppgiftspolicyn.

På vår webbplats använder vi följande cookies (desktop):

Namn

Beskrivning

Typ

JSESSIONID,

TS01...

Denna cookie ställs in av en extern server   som levererar kartdata. Den sparar session ID, som kopplar ihop flera anknutna förfrågningar till servern och tilldelar till en session.

1

c_disclaimer

Denna cookie visar att en besökare har accepterat användningen av cookies på vår hemsida.

2

ice_landing_page_market

Denna cookie lagrar   besökarens marknad/spark på startsidan.

2

icc_rebuild_gvn,   AMCVS_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg, AMCV_433D17FE52A6475D0A490D4C%40AdobeOrg,   s_cc, s_sq, s_visit,

gvo_v0, gvo_v1, gvo_v2, gapv_c2,

gapv_c1, adobe_dtm_checkFirstPV, s_cpc,   s_fid, s_fv, s_invisit, s_ria, s_resort,

s_tracking_resort, s_sq, s_tracking_belt,

s_vi,   s_vnum, gapv_csref, AMCV_daimlerag

Dessa cookies lagrar   information om hur besökaren använder hemsidan och hjälper oss att utveckla   hemsidan kontinuerligt baserat på deras intresse.

3

Analys av användningsdata

Vi  använder cookies för att följa besökarnas preferenser och identifiera
särskilt populära delar av vårt webbutbud. Därigenom kan vi anpassa
innehållet på vår webbplats så att det bättre passar dina behov, vilket
ger dig en bättre användarupplevelse.
För statistisk hantering av data använder Daimler Adobe Omniture-produkter.
Om  du inte vill att Daimler samlar in och analyserar information om ditt
besök kan du när som helst förhindra detta inför framtida besök
(opt-out).
Tekniskt realiseras denna åtgärd genom att en opt-out
cookie lagras i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd för att
hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl
endast kan användas för den webbläsare från vilken den lagrades. Om du
raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan enhet,
måste opt-out genomföras på nytt.

Tillbaka till startsidan

Skydd av personuppgifter

Skydd av personuppgifter

Vi på Daimler är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och gör allt vi kan för att du inte ska behöva vara orolig när du besöker våra Internetsidor. Att värna om din personliga integritet vid behandlingen av personuppgifter är en viktig fråga för oss och något som vi tar hänsyn till i vår affärsprocess. Vi behandlar personuppgifter från besök på vår webbplats i enlighet med de rättsliga bestämmelser som gäller i det land där den enhet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna har sitt säte. Vår personuppgiftspolicy uppfyller dessutom

Daimlers uppförandekod för skydd av personuppgifter. På Daimlers webbsidor kan det finnas länkar till andra, externa webbsidor. Dessa omfattas inte av denna personuppgiftspolicy.

 

 

Insamling och behandling av personuppgifter

När du besöker en av våra webbsidor sparar vår webbserver automatiskt den IP-adress som du har tilldelats av din Internetoperatör, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss, vilka av våra sidor som du besökte, datumet för besöket samt besökets längd. Rent personliga uppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal.

 

Användning och utlämnande av personuppgifter och ändamålsbindning

Daimler använder dina personuppgifter enbart i den mån de behövs för den tekniska administrationen av webbplatsen samt för kundförvaltning, produktenkäter och marknadsföring. Vi lämnar endast ut personuppgifter till statliga myndigheter inom ramen för bindande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, generalagenter och återförsäljare är skyldiga att iaktta sekretess.

Valmöjlighet

Vi vill gärna använda dina uppgifter för att kunna informera dig om våra produkter och tjänster och vid behov kunna kontakta dig. Givetvis kan du själv välja om du vill delta i detta. Om du inte vill bli kontaktad kan du när som helst meddela oss detta så att vi kan spärra uppgifterna i fråga. Ytterligare information hittar du på respektive webbplats.

 

 

 

Cookies

Daimler använder cookies för att kunna följa besökarnas preferenser och göra webbplatsen så bra som möjligt. Cookies är små filer som sparas på din hårddisk. De underlättar navigeringen på en webbplats och ökar användarvänligheten. Med hjälp av cookies kan vi dessutom identifiera vilka delar av vårt Internetutbud som är extra populära. Tack vare detta kan vi på ett bättre sätt anpassa innehållet på våra webbsidor till dina önskemål och därigenom ge dig ett bättre utbud. Cookies kan användas för att fastställa om det redan förekommit kommunikation mellan din dator och våra sidor. Det är bara cookien som identifieras på din dator. Om du har samtyckt till det kan personuppgifter då sparas i cookies, t.ex. för enklare online-åtkomst, så att du inte behöver ange användar-ID och lösenord på nytt.

 

Naturligtvis kan du även läsa våra webbsidor utan cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du inte vill att cookies ska sparas på din hårddisk kan du förhindra detta genom att välja *Acceptera inte cookies* på din webbläsare. Se instruktionerna från tillverkaren av webbläsaren för närmare information om hur detta fungerar. Du kan när som helst ta bort cookies som sparats på din dator. Om du inte accepterar cookies kan detta emellertid leda till att du inte kan använda alla funktioner som erbjuds.

 

 

 

Säkerhet

Daimler vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att dina uppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Rätt till information

På begäran får du så snabbt som möjligt skriftlig information från Daimler eller ditt personuppgiftsombud om och i så fall vilka personuppgifter om dig som har sparats. Är du registrerad som användare kan du även själv se och vid behov ta bort eller ändra uppgifterna. Vi anstränger oss för att tillhandahålla korrekta och aktuella uppgifter. Skulle det trots detta förekomma felaktigt sparade uppgifter rättar vi dessa på din begäran.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till koncernens ansvarige för skydd av personuppgifter. Du kan även vända dig till honom och hans medarbetare för informationssökning, förslag eller klagomål.

Koncernansvarig för skydd av personuppgifter

Dr. Joachim Riess

Daimler AG

HPC 0624

D-70546 Stuttgart

Tyskland

Tillbaka till startsidan

Förbehåll

Upphovsrätt

© Mercedes-Benz Sverige AB. Alla rättigheter förbehålles.

Alla texter, bilder, grafik, ljudfiler, animationsfiler, videofiler och
arrangerandet därav på Mercedes-Benz webbplats är föremål för
upphovsrättsligt och annat immaterialrättsligt skydd. Kopiering får inte
ske för kommersiell användning eller spridning. Inte heller får dessa
objekt ändras eller flyttas till andra webbplatser. Vissa av
Mercedes-Benz webbplatser innehåller även material som är
upphovsrättsligt skyddat för andra.

Produktvariationer

En del av de produktinformationer, illustrationer och bilder som finns på
denna webbplats kan vara framtagen för generell användning på
Mercedes-Benz webbplatser, vilka upprätthålls i flera olika länder.
Därför kan viss information vara inkorrekt för vissa länder, och vissa
produkter och tillbehör inte vara tillgängliga i vissa länder, eller
bara – på grund av lokal efterfrågan eller särskilda regleringar i vissa
länder – i vissa utföranden och specifikationer.

Om Du är intresserad av någon fordonsmodell, färg, tillval eller tillbehör som
visas på denna webbplats, men är osäker på tillgänglighet och utförande
m.m. i Ditt område, bör Du kontakta Mercedes-Benz och/eller en lokal
auktoriserad återförsäljare av produkten ifråga. Då får Du information
om vad som gäller i Ditt område.

Priser

Alla angivna priser är rekommenderade återförsäljningspriser. De är aktuella
när de publiceras, men kan ändras utan varsel. Återförsäljare är fria
att sätta sina egna priser.

Varumärken

Om annat inte anges, är alla kännetecken som visas på Mercedes-Benz
webbplatser föremål för varumärkesskydd för Mercedes-Benz. Detta gäller
inte minst bilmodellernas namn, samt bolagskännetecken och logotyper.

Ingen licens

Mercedes-Benz har försökt skapa en innovativ och informativ webbplats. Vi hoppas att
Du blir lika entusiastisk som vi inför denna kreativa ansträngning. Du
måste dock förstå att Mercedes-Benzmåste skydda sina immateriella
rättigheter, inklusive patent, varumärken och upphovsrätter. Därför
upplyser vi Dig härmed om att varken denna webbplats eller något
material på den innehåller något som medger eller skall anses medge
någon licens till Mercedes-Benz immateriella rättigheter.

Friskrivning

Informationen på denna webbplats ges av Mercedes-Benz i det skick den presenteras och
– i den utsträckning tillämplig lag tillåter – utan någon garanti av
något slag, vare sig uttrycklig eller implicit, inklusive vad gäller
implicita garantier för kommersiell gångbarhet, lämplighet för visst
ändamål och icke-intrång. Emedan vi tror att informationen är korrekt,
kan den innehålla fel och misstag.

Denna webbplats innehåller länkar till externa platser, vilka inte kontrolleras av Mercedes-Benz.
Vi är inte ansvariga för innehållet på någon länkad plats. Mercedes-Benz
tillhandahåller Dig dessa länkar bara för Din bekvämlighet, och att en
länk inkluderats här betyder inte att Mercedes-Benz går i god för den
länkade platsen.

Tillbaka till startsidan